Köpvillkor

 

 1. Allmänt
Dessa köpvillkor gäller enbart för köp på webbplatsen Coway.se. När du köper en Coway produkt hos en auktoriserad återförsäljare så gäller återförsäljarens köpvillkor. Ingenting av denna text gäller vid köp av Coway produkt hos återförsäljare.

Coway är ett Sydkoreanskt företag och dess kompletta företagsnamn är Coway Co. Ltd.

Albion Nordic AB är distributör av Coway (”Coway”) i Norden, och alla köp på hemsidan Coway.se är ett köp mellan Albion Nordic AB (”Albion”) och konsument.

Denna webbplats är bara avsedd för konsumenter som vill beställa Coway-produkter ("Produkter") online för leverans i Sverige.

På Coway.se (”Hemsidan”) accepteras inte beställningar för leverans utanför Sverige. Nedan anges de villkor som gäller för försäljning av produkterna på denna webbplats. Genom att genomföra ett köp på hemsidan accepterar du dessa villkor. Albion förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Sådana ändringar har däremot ingen inverkan på beställningar som gjorts innan sådana ändrade villkor anslagits på webbplatsen.

 

 1. Beställning

För att göra en beställning på Coway.se måste du vara minst 18 år, kunna nås på ett telefonnummer och ha en giltig e-postadress.

Du kan göra en beställning genom att:

 • Köpa en eller flera produkter via kassan på hemsidan.
 • Ringa Albion på 0171 66 33 00 måndag till fredag
 • Skicka ett e-post meddelande till [email protected]

Genom att göra en beställning anger du att du vill köpa de produkter du valt enligt dessa villkor. Albion kan välja att avvisa din beställning helt eller minska antalet produkter vi levererar. Däremot är beställningar från dig bindande.

Du får ett meddelande när du lägger din beställning i form av en orderbekräftelse. Albion skickar orderbekräftelsen via e-post. Den gäller från det datum som den skickas till dig. Om Albion inte kan acceptera din beställning försöker Albion kontakta dig via e-post, telefon eller brev.

När du gör din beställning utfärdar Albion ett ordernummer och skickar dig ett ordererkännande. Det är kundens ansvar att kontrollera att ordererkännandet stämmer. Vid felaktigheter är det ditt ansvar att kontakta Albion snarast möjligt för att korrigera felen.

Lägg märke till att färger, utseende och produkter som visas på skärmen kan skilja sig från de faktiska produkter som erbjuds på webbplatsen.

 

 1. Leverans

Albion levererar vanligtvis de produkter som anges på din orderbekräftelse via det fraktbolag Albion finner vara lämpligast för stunden. Under helgfria vardagar lämnar Produkterna vanligtvis Albions lager inom 24-48 timmar efter beställning om produkterna är lagerförda. Albion lämnar inga garantier för leveranstid. Albion har ingen skyldighet att kompensera kund i fall av leveransförsening, felexpedierad vara eller annat leveransfel som leder till att kund får vänta på att få varorna.

 

Albion levererar produkterna till den leveransadress som du har angett på beställningsformuläret och enligt det leveransalternativ du har valt. I den händelse du beställer olika produkter till olika adresser, måste du skicka in ett separat beställningsformulär för varje leveransadress. Alla leverans- eller fraktdatum som anges av Albion är beräknade och Albion ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster, skador, kostnader eller utgifter vid underlåtenhet att leverera enligt angivna leveransdatum.

I händelse att någon av de beställda produkterna är slut på lager kan detta innebära att hela beställningen fördröjs. Beställningar som görs på den här webbplatsen kan endast levereras i Sverige.

Leveranskostnader, där sådana tillämpas, betalas av dig som angivet på orderbekräftelsen. Äganderätten och risken för produktförlust övergår till dig vid leverans av produkterna.

 

 1. Priser

Alla priser på Coway.se är i svenska kronor. Gällande priser är de som anges på webbplatsen när du skickar in beställningen. De priser som anges på denna webbplats är inklusive moms och frakt till ombud, men exklusive eventuella miljöavgifter. Eventuella extrakostnader beräknas separat, om de ska tillämpas, och anges i beställningsformuläret och läggs till beställningens totalpris. Det totala priset som anges på beställningsformuläret ska vara det totala belopp som du ska betala för produkterna, inklusive alla skatter, miljöavgifter samt hanterings- och fraktkostnader

 

 1. Betalning för dina produkter

Alla betalningar på hemsidan sköts via Albions betalpartner Avarda AB.

Du kan betala för dina produkter med de betalningsmetoder som visas i stycket om betalning på webbplatsen. Du måste betala i den valuta som anges i kassan och på fakturan.

Om du betalar med kreditkort måste du ange kreditkortsinformationen när du gör beställningen. Ditt kreditkort debiteras när Albion frisläpper fakturan eller när produkterna levereras. Albion levererar heller inte produkterna till dig förrän din kreditkortsutgivare har godkänt betalningen för beställda produkter. Om Albion inte får sådant godkännande meddelas du om detta.

 

 1. Returer

6.1 Retur vid Ångerrätt

Du kan returnera produkten till Albion eller annullera rätten till tjänsterna och erhålla en återbetalning för den returnerade produkten (förutom presentförpackningskostnader och andra liknande avgifter) eller rätt till tjänster förutsatt att du kontaktar Albion via e-post [email protected] eller på vår Servicesida https://coway.no/service/ inom 14 kalenderdagar från den dag då du fått varan i din besittning. När vi mottagit din anmälan, bekräftar vi densamma och meddelar samtidigt hur returen ska genomföras. Returnera inte varan innan vi bekräftat din anmälan! Varan måste skickas tillbaka till Albion inom 14 dagar från den dag vi bekräftat mottagandet av din anmälan. Notera att du måste bifoga kvitto från ditt köp om du vill nyttja din ångerrätt. Återbetalning görs inom 14 dagar räknat från den dag den returnerade varan ankommit vårt lager.

Följande villkor gäller om du vill ångra ditt köp och returnera en produkt: Skicka aldrig in en produkt innan du fått din anmälan om ångerrätt bekräftad från oss. Produkten ska returneras i sin originalförpackning, vara oanvänd och i originalskick (fabriksny). Om förpackningen måste tejpas innan returen, måste tejpen vara transparent. Om produkten använts, är smutsig, saknar originalförpackning, kablage, manualer eller att förpackningen tejpats med annan tejp än vad som angetts i dessa villkor kan avdrag för värdeminskning göras på det belopp vi återbetalar till dig.

När du returnerar en produkt till Albion så måste den skickas som företagspaket och levereras direkt till Albion Nordic AB, Traktorgatan 2, 745 37 Enköping. Det är viktigt att du anger ditt ordernummer som referens eller godsmärkning. Var god notera att Albion inte under några omständigheter hämtar ut paket skickade till ombud eller terminal. Du står för alla fraktkostnader.

Om en produkt levererats av misstag, är ofullständig eller trasig och du anser att du är berättigad till ett byte eller reparation, ringer du Albion på 0171 66 33 00 mellan 08:00 och 16:00 måndag till fredag eller fyller i returformuläret på Coway.se. I den händelse att du är berättigad till ett byte eller reparation tillämpas inte några fraktkostnader för dig.

 

6.2 Retur vid garantiärende

Steg att följa för att begära en återbetalning och ordna en retur av din köpta produkt vid garantiärenden:

(i) Gör en felanmälan av din produkt på Serviceavdelningen på denna hemsida.

(ii) Albion Nordic arrangerar därefter att produkterna hämtas upp av en speditör. Beroende på speditör kan du ombes kontakta dem eller, för större föremål, rings du upp för att avtala en upphämtningstid

(iii) Innan du returnerar produkter måste du kontrollera att du har:

 • Fått ett godkännande för retur från Albion Nordic AB
 • Packat ned alla tillbehör, garantiinformation och annat material som medföljde om du inte meddelats annat;
 • Använt allt originalförpackningsmaterial;
 • Tydligt angett returadressen och ordernumret på emballaget;
 • Förseglat förpackningen ordentligt.

(iv) Genom att följa dessa steg bidrar du till att produkterna ankommer till rätt destination och i gott skick utan dröjsmål. Lägg märke till att underlåtenhet att följa denna procedur kan leda till att de returnerade produkterna avvisas vid mottagning och att du förlorar din rätt till återbetalning.

(v) Lägg märke till att Albion Nordic förbehåller sig rätten att avvisa alla produkter som inte returneras enligt ovanstående villkor.

7. Transportskador
Undersök din vara direkt när du tar emot den och säkerställ att varan fungerar tillfredsställande. Om du upptäcker en skada på kartongen/varan kan du be transportören att ta tillbaka varan direkt. Synlig fraktskada skall anmälas direkt till transportören vid mottagandet eller uthämtning av varan. Dold fraktskada skall anmälas till oss inom 3-dagar. Det är viktigt att du behåller allt emballage. Anmäls inte skadan till oss och fraktbolag utgår ingen ersättning.

8. Felexpedierad vara
Om du har fått en felexpedierad vara ska du inom 14 dagar kontakta oss. Om en vara är felexpedierad står vi för returfrakten.

Vi vill helst att produkten förpackas i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och med eventuella tillbehör. Kvitto eller faktura ska också medsändas. Även varor som följer på köpet ska självklart också returneras. Mindre varor levereras ofta med ytteremballage som skyddar original/produktförpackning. Vid eventuell retur bör då detta ytteremballage eller likvärdigt emballage användas. För att underlätta hanteringen ser vi gärna att du använder en blankett innan du skickar varan i retur till oss. Då hjälper vi dig att skicka varan till rätt plats och att du får en säker återbetalning.

8. Ansvar

ENLIGT DETTA AVTAL ANSVARAR ALBION NORDIC AB INTE FÖR EVENTUELLA INTÄKTSFÖRLUSTER, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE AVTAL, FÖRLORADE DATA ELLER FÖR ANDRA UPPKOMNA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, ORSAKADE AV ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), BROTT MOT AVTAL ELLER ANNAT. ALBION NORDIC ABs MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR ENLIGT AVTALET OAVSETT ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT SKA UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALAT TILL ALBION NORDIC AB FÖR PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA I FRÅGA.