Bærekraft

Vi bryr oss om i dag og i morgen

Coway er en del av det globale fellesskapet og støtter bærekraftige globale initiativ.

Vårt mål å dele

Innen 2050 skal vi oppnå RE100 (100 % fornybar energi) og null utslipp av karbondioksid. Coway ble valgt til Carbon Management Sector Honours for 10 år på rad for vår forpliktelse til klimaendringer. Vi lover å spille vår rolle som en global familie.

Vi er en del av FNs Global Compact

Vi sluttet oss til UN Global Compact (UNGC) i juni 2006 og fulgte dens 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Dette oppfyller vår rolle som samfunnsborger - en innbygger som streber etter sin vekst og gjør sitt for å møte og gå utover sitt sosiale ansvar.

about-us-sustainability-globalcompact-image-1-e1629457142938-1024x684
about-us-sustainability-sus-development-image-1-e1629457200777-1024x684

Vi implementerer bærekraftige utviklingsmål

Etter vedtakelsen av FNs bærekraftsmål (SDG), som erstatter tusenårsmålene (MDG), vil vi strebe etter å utvikle og implementere løsninger for å nå SDG og utforske nye muligheter for bærekraftig vekst.

Vi støtter FNs rammekonvensjon om klimaendringer

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Hos Coway ønsker vi å være en positiv aktør innen klimaendringer og sikre at de holdes på et trygt nivå for lokalsamfunn og miljø rundt om i verden. Dette krever viktige investeringer og samarbeid. Vi har deltatt i COP21 Voluntary Corporate Carbon Reduction Plan..

D-Subpage-Substainability-image-blend-1024x684
about-us-sustainability-dow-jones-image-1-e1629457305558-1024x684

Vi er oppført i Dow Jones Sustainability Indices World

Coway har konsekvent blitt navngitt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Asia-Pacific siden 2013 og DJSI World siden 2016.

Mer om oss

Research & Development

Teknologi som fører til et bedre liv.

Coway Design Center

Der ledende design er født.

Filterteknologi

HyperCaptive™ Filtrering med Coway GreenHEPA™ Teknologi.

Globalt Nettverk

Globalt tilkoblet. Virker i over 60 land.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss.

Vi snakker kun svensk og engelsk.