Gå med i vår e-postlista för att få 10% rabatt på våra luftrenarfilter!

Bærekraft

Vi bryr oss om i dag og i morgen

Coway er en del av det globale fellesskapet og støtter bærekraftige globale initiativ.

Vårt mål å dele

Innen 2050 skal vi oppnå RE100 (100 % fornybar energi) og null utslipp av karbondioksid. Coway ble valgt til Carbon Management Sector Honours for 10 år på rad for vår forpliktelse til klimaendringer. Vi lover å spille vår rolle som en global familie.

Vi er en del av FNs Global Compact

Vi sluttet oss til UN Global Compact (UNGC) i juni 2006 og fulgte dens 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Dette oppfyller vår rolle som samfunnsborger – en innbygger som streber etter sin vekst og gjør sitt for å møte og gå utover sitt sosiale ansvar.

Vi implementerer bærekraftige utviklingsmål

Etter vedtakelsen av FNs bærekraftsmål (SDG), som erstatter tusenårsmålene (MDG), vil vi strebe etter å utvikle og implementere løsninger for å nå SDG og utforske nye muligheter for bærekraftig vekst.

Vi støtter FNs rammekonvensjon om klimaendringer

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Hos Coway ønsker vi å være en positiv aktør innen klimaendringer og sikre at de holdes på et trygt nivå for lokalsamfunn og miljø rundt om i verden. Dette krever viktige investeringer og samarbeid. Vi har deltatt i COP21 Voluntary Corporate Carbon Reduction Plan..

Vi er oppført i Dow Jones Sustainability Indices World

Coway har konsekvent blitt navngitt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Asia-Pacific siden 2013 og DJSI World siden 2016.

Vi klimakompenserer alle våre innenlandsforsendelser

I samarbeid med DB Schenker er alle våre innenlandsforsendelser klimakompenserte, uansett om det er del- eller stykgods. Klimakompensasjon er et supplement til vårt klimaarbeid og koster deg som kunde ingenting ekstra.

Transportsektoren står for omtrent 22 prosent av verdens klimagassutslipp. Derfor har vi som merkevare et stort ansvar. Og en flott mulighet til å gjøre en forskjell.

Mer om oss

Filterteknologi

HyperCaptive™ Filtrering med Coway GreenHEPA™ Teknologi.

Research & Development

Teknologi som fører til et bedre liv.

Coway Design Center

Der ledende design er født.

Globalt Nettverk

Globalt tilkoblet. Virker i over 60 land.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss.

Vi snakker kun svensk og engelsk.